"Alegre com unes pasqües", y más refranes populares de Pascua

Qué dice el refranero popular catalán sobre esta fiesta?

Es Pascua, se ha acabado la Semana Santa, y ya se divisa el buen tiempo y los días largos. Y cómo pasa con todas las celebraciones, en Catalunya, el refranero popular tiene mucho que decir sobre esta celebración. Unos dichos que podéis repasar mientras os coméis la Mona de Pascua que, quizás, habréis hecho en casa.

Vemos qué se dice de la Pascua!

Dichos que hablan del tiempo:

 • Calors de Nadal són frescors per Pasqua.
 • Carnestoltes mullades, Pasqües assolellades.
 • De Pasqua a sant Joan, la pluja a pams.
 • Entre les dos Pasqües vénen les basques.
 • Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol.
 • Si pel febrer calent estàs, per Pasqua tremolaràs.
 • Si pel Nadal fa estiu, per Pasqua, prop del caliu.
 • Nadal a la solana, Pasqua a l'ombra.
 • Nadal de fred, Pasqua de sol.
 • Per Nadal calor i per Pasqua fred, fan l'any bo i dret.
 • Pluja per Carnestoltes, Pasqües bones.
 • Si plou per Pasqua, plourà per totes les festes assenyalades.

Dichos relacionados con el momento del año de la celebración:

 • Altes o baixes, per abril les Pasqües.
 • Fins per sant Anton Pasqües són.
 • Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable.
 • Quan la Quaresma és passada, Pasqua n'és ja.

Refranes sobre el campo y los animales:

 • La Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan l'era granellosa.
 • No serà Pasqua passada sense merla arribada.
 • Pasqua marçal, poca herba i poc gra.
 • Pasqua nevada, primavera gemmada.
 • Pasqua plujosa, collita abundosa.
 • Pasqües fangoses, vinyes ufanoses.
 • Si plou molt per Pasqua, alegria dels pagesos.

Frases hechas:

 • Alegre com unes pasqües.
 • Anar mudat com les Pasqües.
 • Cada dia no és Pasqua.
 • Més content que unes pasqües.
 • Dolç com les coques de Pasqua.
 • Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca.
 • Per Pasqua i per Nadal, qui res no estrena res no val.
 • Tenir cara de Pasqua i obres de Divendres Sant.
 • Tot l'any no és Pasqua; una a l'any, i no tot l'any.
Més informació
 
Destacamos