20 de febrer: Naixia Pompeu Fabra

Va establir la normativa moderna de la llengua catalana

El 20 de febrer de l'any 1868, i a la Vila de Gràcia a Barcelona, va néixer el filòleg Pompeu Fabra i Poch. Mort a Prada de Conflent el 25 de desembre de 1948, Fabra és conegut com el seny ordenador de la llengua catalana per la seva tasca de capdavanter establidor de la normativa moderna de la llengua catalana.

La tasca de Fabra per a ordenar la llengua catalana va ser fecunda i d'una importància cabdal. Pretenia convertir la llengua catalana en una llengua de cultura, moderna, apta i funcional per a les necessitats comunicatives de la societat contemporània i adaptable a l'expressió de la ciència i el pensament.

Així, mentre va estar a Bilbao, on es mudà l'any 1902, va preparar la Gramática de la lengua catalana, i ja a la ciutat de Badalona, l'any 1913 l'Institut d'Estudis Catalans promulgà les Normes ortogràfiques, sobretot obra seva, que presenten la part essencial de les regles d'ortografia defensades pel grup L'Avenç i que van ser la base per a la formació del Diccionari ortogràfic, compilat sota la seva direcció (1917).

Un any més tard, el 1918, Fabra va publicar, per encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans la Gramàtica catalana, i mentrestant, elaborà la seva obra més important i coneguda: el Diccionari general de la llengua catalana.

En honor seu, l'any 2018, la Generalitat de Catalunya el va dedicar a la figura de Pompeu Fabra, coincidint amb els 150 anys del seu naixement i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana normativa.

 
Destaquem