Entre telers i torres de l'amo al Berguedà

Recull fotogràfic de les colonies industrials del Berguedà captades per Anna E. Puig