Recorrem la Via Verda del Llobregat

un recorregut per a tota la família captat per Anna E. Puig