El panteó Bassacs, una joia de l'arquitectura

Imatges d'Anna E. Puig