Els espais on vibra La Patum de Berga

Els espais de la celebració, captats en les fotografies d'Anna E. Puig