Salvador Dalí, el pintor més internacional nascut a Figueres

Nascut a Figueres, és un dels grans artistes del país

 

Nascut a Figueres (Alt Empordà) l'11 de maig de 1904, Salvador Dalí i Domènech ha esdevingut, sense cap mena de dubte, un dels pintors més rellevants i internacionals que ha tingut mai Catalunya.

 

Va iniciar-se en el món artístic estudiant a l'Escola Municipal de Dibuix de Figueres i a l'Escola de Belles Arts de Madrid, on ingressà el 1922 i d'on fou expulsat el 1926. Freqüentà la Residencia de Estudiantes, on s'integrà en el grup que seria conegut més tard com a Generació del 27.

 

Els anys 1925, 1926 i 1928 exposà individualment a les Galeries Dalmau de Barcelona, i el 1935 a la Llibreria Catalònia, anys en què la seva pintura, el Manifest Groc (1928), els seus articles a L'Amic de les Arts i les conferències (1930) a l'Ateneu Barcelonès i a l'Ateneu Enciclopèdic Popular provocaren reaccions violentes de signe divers.

 

Des de finals dels anys 20 s'instal·là a París, i esdevingué la figura més brillant del surrealisme pictòric. Va ser allà on va conèixer Elena Diakonova, anomenada Gala, que des d'aleshores fou la seva dona, musa i consellera.

Una de les obres de Dalí
Una de les obres de Dalí | Cedida

 

Més tard, entre 1940 i 1948, s'establí a Nova York, i consolidà la seva projecció internacional, a la qual contribuí tant o més que la seva pintura el seu histrionisme i l'aptitud per a l'espectacle i la propaganda. Féu nombroses exposicions individuals, la més celebrada de les quals fou la del Museu d'Art Modern de Nova York (1941), i escriví i publicà també obres, com The Secret Life of Salvador Dalí (1942), o la novel·la Hidden Faces (1944). L'any 1948 va tornar a l'estat espanyol.

 

La seva pintura, d'una originalitat i qualitat innegables, partí del noucentisme i, després d'una etapa cubistitzant, adoptà el que ell anomenà activitat paranoicocrítica que donà la seva obra més característica: escenes oníriques realitzades amb una extraordinària minuciositat tècnica, influïdes per la pintura metafísica i per l'obra de Feliu Elias.

 

El seu gust per les perspectives desolades sembla ser influència de Modest Urgell, com també del paisatge empordanès. L'estada a Itàlia durant la guerra civil de 1936-39 inaugurà una etapa on predominen els temes religiosos, històrics i al·legòrics. És en aquest període que aconseguí els seus jocs visuals més espectaculars. En etapes successives emprà l'holografia i realitzà pintures estereoscòpiques.

 

Ultra les nombrosíssimes exposicions internacionals i antològiques portà a terme una gran campanya de revaloració de l'art pompier i contribuí a la difusió del modernisme català arreu del món.

El Museu Dalí de Figueres
El Museu Dalí de Figueres | Cedida

 

Dalí fou membre de l'acadèmia de Belles Arts de França, i el 1982 rebé la Medalla d'Or de la Generalitat. Dissenyà un museu monogràfic propi a Figueres, inaugurat el 1974 (Teatre Museu Dalí).

 

Després de la mort de Gala (1982), Dalí visqué retirat i envoltat per un grup reduït de col·laboradors. El 1984 es constituí la Fundació Gala-Salvador Dalí que té cura del seu llegat. Posteriorment, l'any 2009 es constituí a Berlín un museu dedicat al pintor, i el gener del 2011 fou inaugurat a la ciutat nord-americana de Saint Petersburg (Florida), el Salvador Dalí Museum.

 

Salvador Dalí moria a Figueres, el 23 de gener de 1989.

Més informació
 
Destaquem