9 de gener: Seria l'aniversari de Josep Miracle

L'escriptor i lingüista va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1983

Al barri de Sants de Barcelona naixia, el 9 de gener de 1904, l'escriptor i lingüista Josep Miracle i Montserrat. Miracle va tenir una formació autodidacta dins dels grups culturals i populars de Sants. Fou el deixeble 'estimat' de Pompeu Fabra i treballà a l'Editorial Selecta com a corrector de proves i després com a director literari; també fou director de la Llibreria Catalònia.

Va escriure novel·les de caràcter naturalista i conreà també la poesia i el teatre. Però excel·lí per les seves biografies, extenses, documentades, concises i sovint polèmiques. Alhora, va ampliar la gramàtica i lexicografia del Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (1966) i va publicar diverses gramàtiques i diccionaris. El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi.

 

Miracle moria a Barcelona el 19 de novembre de 1998.

 
Destaquem