3 de gener: Apareixia per primer cop 'En Patufet'

El primer número de la popular revista comptava amb 8 pàgines de dos colors

El primer número de la revista En Patufet apareixia publicat el dia 3 de gener de 1904. Ho feia després d'una idea sorgida en una reunió de membres de l'antic Foment Autonomista Català, i dirigida inicialment per Aureli Capmany i Farrés.

El primer número de la popular revista comptava amb 8 pàgines de dos colors i un format de 160x110mm, i el seu preu era de cinc cèntims.

En Patufet, amb els seus 1.806 números a la primera etapa, va ensenyar a llegir i escriure en català a gairebé tres generacions. En Patufet, amb la seva finalitat catalanitzadora i alhora educativa, va realitzar un gran esforç per editar un setmanari correctament escrit, on nois i noies aprenguessin aquestes noves normes d'ortografia.

 

 
 
Destaquem