21 de març: Seria l'aniversari de Joan Coromines

Va ser l'autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana

El lingüista, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Joan Coromines i Vigneaux, naixia a Barcelona el 21 de març de 1905.

 

Coromines va ser un dels principals especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, occità i castellà, i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga.

 

Va morir a Pineda de Mar el 2 de gener de 1997.

 
Destaquem