12 d'agost: Es fundava la UGT

Catalunyamagrada.cat

El 12 d'agost de 1888 es va fundar a Barcelona la Unió General de Treballador (UGT), durant el congrés fundacional celebrat Teatre de Jovellanos.

 

Durant el congrés es van aprovar els estatuts i es va decidir que la seu de la nova Unió General de Treballadors s'establís a Barcelona. Les societats d'aquesta ciutat van escollir un Comitè format per  Antonio García Quejido, (president), Salvador Ferrer (vicepresident), Ramon Colado (tresorer), Francesc Parera (secretari), Joan Graells (vicesecretari), Basili Martín Rodríguez (vocal) i Joaquim Manresa.

 

Les societats tipogràfiques van ser els nuclis iniciadors i més afins a la UGT. Fins al seu XIV Congrés de 1920, la UGT no va assumir la lluita de classes com principi bàsic de l'acció ugetista, encara que mai va arribar a establir un òrgan mixt de connexió institucional amb el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), el sindicat sí va estar relacionat amb el partit des del seu naixement, ja que fins a la dècada dels 80 la sindicació a UGT suposava l'afiliació al PSOE i a la inversa.

El sindicat obrer encara continua en funcionament avui en dia.

 
Destaquem