11 de maig: Naixia Salvador Dalí

L'artista va esdevenir un dels principals representants del surrealisme

A la ciutat de Figueres, l'11 de maig de 1904, naixia Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech. Dalí va ser un pintor, decorador, escriptor i pensador català que va esdevenir un dels principals representants del surrealisme.

Fill d’un notari, va estudiar a l’Escola Municipal de Dibuix de Figueres i a l’Escola de Belles Arts de Madrid, on va ingressar el 1922 i en va ser expulsat el 1926.

Els anys 1925, 1926 i 1928 va exposar individualment a les Galeries Dalmau de Barcelona, i el 1935 a la Llibreria Catalònia, anys en què ja va iniciar i provocar reaccions violentes de signe divers.

Instal·lat a París des de la darreria dels anys vint, va esdevenir la figura més brillant del surrealisme pictòric; és a París on va conéixerla muller de Paul Eluard, Elena Diakonova, anomenada Gala, que des d’aleshores va ser la seva dona, musa i consellera.

 

Dalí té una extensa quantitat d'obres conegudes i admirades arreu del món i és un dels artistes més reconegut mundialment. A Catalunya, actualment podem contemplar les seves obres al Teatre Museu Dalí de Figueres, al castell de Púbol i a la casa de Portlligat (Cadaqués), tot gestionat per la Fundació Gala-Salvador Dalí.

 
Destaquem