Què es pot fer en la nova normalitat a Catalunya?

La Generalitat inicia, a partir del 19 de juny, "l'etapa de represa" amb noves mesures per al dia a dia

El govern de la Generalitat ha anunciat, aquest 18 de juny, que a partir de divendres 19 es posa en marxa l'anomenada "l'etapa de represa". Així, a través de la signatura d'un decret per part del president de la Generalitat, posen fi a la fase 3 i estrenen noves mesures.

En tots els casos, l'ús de la mascareta serà obligatori per a majors de 6 anys quan no es puguin mantenir la distància de seguretat. El pla aprovat pel Procicat insisteix en les mesures d'higiene

Mobilitat

Tal com permetia la fase 3 de la desescalada decretada pel govern espanyol, la mobilitat està permesa per tot Catalunya. A més, a partir del 21 de juny, dia que finalitza l'estat d'alarma a tot l'estat, també es podrà anar a altres comunitats autònomes.

Aforament als establiments

El Govern no regularà límits d'aforaments als espais a l'aire lliure i tancats a partir del 25 de juny. A partir d'aquesta data, aquests espais hauran de garantir una distància de seguretat equivalent una superfície de 2,5 metres quadrats per persona.

Fins al 25 de juny, però, els aforaments estaran limitats al 50% en els espais tancats i el 75% en els espais a l'aire lliure.

Quant als establiments d'hostaleria i restauració, el Govern demana que es fomenti la prereserva.

Espais tancats

Quant als espais tancats, es fixa la necessitat de sectoritzar la zona, amb control d'accés i sortides independents. El nombre màxim de persones es limita a 1.000, que es pot doblar si hi ha localitats preassignades.

La distància de seguretat es pot rebaixar si es fa ús de la mascareta, es porta un registre d'assistents o hi hagi preassignació de localitats, i es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

 

Espais a l'aire lliure

En els espais a l'aire lliure, la distància interpersonal de seguretat pot rebaixar-se si: es fa ús de mascareta, es fa un registre dels assistents o preassignació de localitats i si es regula la circulació per evitar aglomeracions en els creuaments i els punts de més freqüència.

També es pot reduir la distància en cas que s'estableixien espais sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortides independents i no permeables entre si per a un màxim de 2.000 persones, que poden arribar a les 3.000 si són amb seients preassignats.

Reunions familiars

Pel que fa a les reunions familiars i activitats socials, la resolució no posa cap límit concret de persones però sí estableix una sèrie d'indicacions. Es podran fer de manera preferent amb les persones que mantenen un contacte molt habitual, "sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin" i "sempre que es respectin les normes de protecció individual".

Es considera aglomeració quan no es pot mantenir física interpersonal de seguretat.

Congressos i fires

En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents s'ajusti a l'aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Caldrà portar un registre d'assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d'accés i sortida, i posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics.

La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si es sectoritza l'espai, amb control d'accés i de sortida independents, que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.

Plans sectorials

La resolució del Procicat també estableix que caldrà aprovar plans sectorials per a una quinzena d'àmbits d'activitat: universitats, serveis socials, centres docents, transports, establiments comercials, d'hostaleria i restauració, turisme, locals d'oci nocturn, lleure infantil, fires i congressos, instal·lacions esportives, equipaments culturals o festes i esdeveniments populars.

 

Els plans sectorials ja aprovats durant les fases de la desescalada s'hauran d'adaptar a la nova situació.

Ús obligatori de mascareta

La resolució també fixa l'ús obligatori de mascareta per als ciutadans majors de sis anys a la via pública, espais a l'aire lliure i espais tancats oberts al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància d'1,5 metres amb altres persones amb qui no es manté un contacte proper molt habitual.

També serà obligatori l'ús de mascareta al transport públic.

En canvi, l'ús de mascareta no serà exigible en el cas de l'exercici físic esportiu a l'aire lliure, en supòsits de força major o quan la naturalesa de les activitats d'ús de la mascareta sigui incompatible.

Règim sancionador

La resolució estableix que correspon als ajuntaments i a la Generalitat la vigilància, la inspecció del control de les mesures, amb especial atenció al compliment d'aquelles destinades a evitar aglomeracions i garantir les distàncies de seguretat. En aquest sentit, es preveu desplegar un règim sancionador.

"Autoresponsabilitat" de la ciutadania

La resolució estableix una sèrie de mesures de protecció individual que haurà d'adoptar la ciutadania, entre les quals hi ha la higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l'aire, el manteniment de grups de convivència habituals i l'ús de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

També es recomana donar preferència als espais a l'aire lliure a l'hora de fer activitats, la ventilació correcta d'espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Aquestes normes també són exigibles als titulars d'empreses o establiments d'ús públic, i s'ordena que els responsables d'activitats garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables per minimitzar el temps d'estada a l'interior de locals i que facilitin la seva mobilitat a l'interior.

També es demana que aquelles persones que tinguin símptomes de Covid-19 contactin amb el sistema públic de salut i seguir les indicacions d'aïllament.

 
Destaquem