És Santa Tecla, Festa Major a Tarragona

Les Festes de Santa Tecla 2019 arrencaven el passat 13 de setembre i finalitzen aquest dimarts, dia 24

Les Festes Majors no s'acaben amb la fi de les vacances. I és que al mes de setembre arriben dues de les festes més grans de Catalunya: les de Tarragona i Barcelona. Aquest dilluns, 23 de setembre, és Santa Tecla, i Tarragona viu el dia gran de la seva Festa Major.

Les Festes de Santa Tecla de Tarragona se celebren al voltant del 23 de setembre, festivitat de santa Tecla. Una celebració considerada Festa d'interès turístic nacional, un títol atorgat l'any 1996 pel govern de l'Estat espanyol, i Festa patrimonial d'interès nacional, distinció atorgada per la Generalitat de Catalunya.

La història de la celebració

Si bé a Tarragona el culte a santa Tecla ja era practicat des de molt antic, no serà fins al període de la Reconquesta quan les festes perfilen l'estructura embrionària que es perpetuarà i que pren el carrer com a espai essencial per a la seva realització. L'any 1091 el papa Urbà II restableix la seu metropolitana de Tarragona i declara la festivitat de Santa Tecla (23 de setembre) jornada de precepte i celebració principal de l'any.

 

El 17 de maig de 1321 arribà a Tarragona la relíquia del sant braç de la patrona. La ciutat preparà una rebuda espectacular i impactant, que va servir com a punt de referència per a la posterior estructuració de la festa. Per primer cop la població ocupa el carrer i se'l fa seu, a través de tots els seus estaments: polític, eclesiàstic, militar i treballador. La transcendència ciutadana que aquest acte tingué, i també l'equiparació de la festivitat de Santa Tecla a la del Corpus Christi, conduiran a la instauració de la celebració solemne de l'octava de Santa Tecla a partir del 1359, i a la publicació d'un document clau per entendre les festes: les Ordinacions de Santa Tecla que el 26 de juliol de 1370 estableix l'arquebisbe Pere Clasquerí a instàncies dels cònsols de la ciutat.

A les danses, embrió del seguici popular, s'aniran sumant elements que complicaran i completaran progressivament la dimensió de la festa. A partir del 1381 és documentat el bestiari fantàstic i popular; a partir del 1385, els personatges bíblics; des de 1399, les figures hagiogràfiques inanimades; des del 1402, els jocs o representacions al·legòriques i els entremesos.

El XIX serà un segle crucial per a l'evolució de les festes de Santa Tecla. Al llarg de la seva primera meitat es definirà la morfologia dels castells i el seu paper dins la celebració. La segona meitat del XIX comporta una nova refosa de les festes. D'una banda, l'Ajuntament col·loca els seus elements definidors en el seguici popular a una categoria artística elevada. D'altra banda, la pirotècnia adquireix una major importància en la festa.

 

El segle XX, fins a l'arribada dels ajuntaments democràtics de la dècada de 1970, serà un període més aviat fosc per al conjunt de les festes de Santa Tecla. L'arribada dels ajuntaments democràtics ha comportat la reivindicació de les festes de Santa Tecla com la celebració gran de la ciutat de Tarragona. La recuperació del seguici popular, la reinstauració de les tronades, el retrobament dels tocs manuals de campanes, la difusió, l'extensió i la millora del toc de la gralla i el tabal, la diversificació dels instruments tradicionals, i també la seva aplicació, són algunes de les característiques de les festes de Santa Tecla actuals.

Consulteu els actes de la Festa Major de Santa Tecla 2019.

 
Destaquem